Như lời hứa thì Đớm đã tìm đến nhà gặp em Thùy để xin lỗi.

Như vậy việc này xem như đã kết thúc.! Đây cũng là bài học đắt giá cho Đớm và những ai nóng nảy không kiềm chế được bản thân rồi làm những điều sai trái đối với phụ nữ nơi công cộng.!!! Cảm ơn tất cả các bh và những người đã quan tâm để lấy lại công bằng cho em Thùy.! Đây cũng là một tín hiệu tốt đẹp cho những việc xã hội mà sau này khi cần chúng ta lại có thể chung tay với nhau giúp đỡ những người khó khăn ngặt nghèo cần đc giúp đỡ!!!

Đang tải dữ liệu...