Nữ nhân viên Vietjet bị các anh xã hệ đánh không thương tiếc

Tại cảng hàng không Thọ Xuân - Các anh an ninh xử lý có vẻ hời hợt quá. Giây 22 thanh niên áo đen hổ báo đánh anh an ninh mà té sấp mặt lồn nhục nhã thiệt chứ. Hichic