Nữ sinh cầm hung khí đánh vào đầu bạn gục tại chỗ ở đập đồng quan Sóc Sơn Hà Nội

Thông tin ban đầu được cập nhật là bị một nhóm học sinh nữ cầm hung khí đánh vào đầu

Nguyên nhân: do xích mích, cãi vã trên mạng xã hội

Chị này tên : Thương

Sinh năm :99 ở Ninh Môn (Fb :Thương Xu's)