Nữ sinh thong thả đi bộ trước đầu xe container dù tài xế liên tục bấm còi