Nuôi con khôn lớn, rồi nó trả hiếu thế này đây..Đúng ngay 'ngày của Cha"..

Chú bị sao vậy ? Con nó bổ ...

Đang tải dữ liệu...