Ôi giời ơi là 'phú sát hoàng hậu' thế này thì không mê mẩn sao cho được ...