Ông nào có sổ hộ nghèo và có công với cách mạng đâu? Tôi nhường các ông húp trước đấy

Đang tải dữ liệu...