Ông trời ơi! Tiếng kêu cứu gọi vk của người ck trong vô vọng. Đưa vk đi đẻ bị nước cuốn trôi,thương quá