Pha giật dây chuyền manh động của 4 thanh niên... Sắm vàng giờ cất vô tủ nha

4 đối tượng: đi 1 Sirius, 1 ex nhỏ. Tốt nhất ra đường đừng đeo vàng nha, thấy vàng là tụi nó bu theo như gì. Cô này hên chưa bị mất. XUÂN THỚI SƠN, HUYỆN HÓC MÔN 7h 45p ngày 18/3/2018.

Đang tải dữ liệu...