Phát hiện bé nhỏ 2 tháng tuổi bị giúp việc bạo hành người chồng