Quả đúng là những anh hùng đầu đội 'trời' chân đạp 'lên luật'!

"Mày gọi công an lên đây mà phạt này...!?!" Không đội mũ, lấn làn ngược chiều cản trở giao thông...đã sai lè lè ra còn chửi láo, nghênh ngang như mẹ thiên hạ luôn, ý thức không để đâu cho hết các cụ mợ ạ!

Đang tải dữ liệu...