Qua đường thiếu quan sát, bà và cháu bị xe máy tông bất động

Hiện chưa rõ tình trạng của hai bà cháu nhưng đây cũng là lời cảnh tỉnh cho những người cao tuổi và trẻ em cần chú ý hơn trong việc tham gia giao thông.