Quả này hơi căng Đây mới gọi là quẩy chứ

Căng đét nhìn chẩy cả dãi =)))