QUẢ NÀY THÌ CH.Ế.T VÌ THỐI...?? Thanh niên đi ăn trộm bị người dân đuổi liền nhảy xuống sông Tô Lịch...