Quá nhọ, khai trương không coi ngày???

15h00 chiều qua (24/3), khai trương phòng tập ở đường Tô Ngọc Vân (quận Thủ Đức). Nhảy múa lân rồng um sum, chúc mừng khai trương hồng phát, bắt tay vui vẻ, vào tham quan các kiểu.

Đến 18h00, có lệnh đóng cửa vì dịch... quá nhọ