Quả ông ck này súng ống chất lượng thật ) Bán fat ỏng lun 5 thai )

Vất vả vđ nhưng sướng tha hồ chămmmm. Đẻ 1 lần mà đc 5 đứa cũg sướng haaa. Ngũ long công chúa lun mới lê tê phê. Đỉnh dã man