Quân triều đình xuất hiện thật đúng lúc, rất vừa lòng người hâm mộ..