Quảng Ninh đổ đất, dùng bê tông chặn các tuyến đường liên xã chống dịch

Quảng Ninh kiên quyết quá!

Đang tải dữ liệu...