QUẢNG TRỊ: HOT GIRL MẤT CHẤT, ĐÁNH LUÔN CÔ LAO CÔNG CHỈ VÌ BỊ NHẮC NHỞ XẢ RÁC

Chiều nay, lúc 15 giờ cô lao công này quét và thu gom rác trên tuyến đường Nguyễn Trãi - Đông Hà - Quảng Trị, khi thu gom toàn bộ xong, cô quét rác đẩy xe rác đi thì bị chủ shop lấy rác trong shop ra vứt đầy đường. Thấy vậy cô quét rác quay lại nhắc nhỡ thì bị cô chủ shop đánh tới tấp.

Đang tải dữ liệu...