Quen nhau 2 năm rồi. Nếu mấy bác nhận được tn ntn. Mấy bác sẽ xữ lý ntn???

E chỉ biết ngẹn lời thôi.