Quỳ gối giữa đường xin người iu tha thứ có đáng măt đàn ông.