Sang nhà con bạn chơi thì gặp cảnh này...

Trong thang máy thì 200k trong phòng chắc 400k là cùng