Say cả đêm qua nằm đây không biết có toang ko...hehe

Sáng nay gọi mãi em ý mới tỉnh