Sen ơi về thôi khuya rồi , đừng đánh bài nữa, em buồn ngủ rồi .... Cảnh chú chó chờ đợi chủ đánh bài giải trí đến tận đêm khuya ..

Đang tải dữ liệu...