Sinh ra là đàn ông đã khổ lấy nhầm vợ còn khổ hơn

Vcl :))) thế mà xưa cứ ham lấy vợ lắm