Sinh ra ước mơ chơi bóng rổ, nhưng bố mẹ bắt đi buôn lợn