Sự thật đằng sau vụ em gái bị ốp bỉm cứtttttt vào mặt chỉ vì xích mích trên facebook

Best "thám tử". Đéo thể chấp nhận thằng cờ hó này được :)) 1 phút bốc đồng nguyên đời bốc cức các mày ạ :)) . Làm mất danh dự của người khác Quả này người ăn cứttttt là thằng này rồi =)))))