Súng AK đã lên nòng tại TP Vinh

17h30, lực lượng chức năng đã bốc toàn bộ hàng nóng cho lên xe. Xung quanh xe hàng, hàng chục lính đặc nhiệm tay cầm chắc súng AK sẵn sàng mọi tình huống Tại ngõ 161 Phùng Chí Kiên, TP Vinh Nghe đâu khoảng 691,5kg ma tuý Với khối lượng từng đây chắc chỉ đi tù khoảng hơn tuần là được về . Tính theo lịch ẩm phủ