Thái nguyên . Anh trai chém cả nhà em . 1 ng chết 2 ng thương nặng .mâu thuẫn tiền nong. Mạng người bây giờ rẻ quá