Thần tài đến! Thần tài đến, tiền đi ... Mùng 10 rồi cả nhà ạ.Mới cúng ổng xong ..Linh thật ..

Nghe nói Thần Tài vô nhà là Tài Lộc dữ lắm à nghen. Sau đợt này Thần Tài vào phát Lộc trong trại giam rồi...