Thành công lớn nhất là đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã.)))