Thanh niên bây giờ côn đồ hổ báo cáo chồn quá

Chạy xe ẩu tông người ta té ngã xuống đường. Rồi còn xuống xe đánh người ta dã man như vậy, đánh người ta như vậy chắc sướng lắm hả ????