Thanh niên bị sét đánh không chết.

Em ấy là Thiều Đình Toàn - sn 2004. Chiều qua 21/4 tại thôn Quang Vinh - Quang Trung - Ngọc Lặc - Thanh Hoá. Thanh niên đi chơi qua đập thuỷ lợi sát đường điên 500kv bị sét đánh trúng từ trên trán xuống nửa người, nhưng phúc lớn mệnh lớn đã giữ được tính mạng.