Thanh niên bóp mông bạn nữ bị quân triều đình bế đi tại ngõ 153 trường chinh

Anh ý đi bóp mông. Sau khi ăn đủ các loại liên hoàn cước thì có trình bày là “ anh xin lỗi em rồi mà đúng không “ mỗi lần đúng không lại đốp đốp :))