Thanh niên chén bạn ny xong giờ xin lỗi, muốn wuay lại để bù đắp tình cảm @@!

Chẳng mấy khi được thằng nyc nó nhắn tin. Chửi sướng hết cả mồm.