Thanh niên có tiền đi nhà nghỉ nhưng lại thiếu tiền mua áo khoác rồi chôm áo của người khác.

Chả đáng gì mà làm thế thì thua rồi ! 59N2 - 346.83 nhớ mãi hình dung anh.