Thanh niên đâm trực diện ô tải trên đường đèo, hiện trường khiến tất cả ám ảnh

Khi vào cua, nam thanh niên đã lấn làn rồi đâm trực diện ô tô tải lưu thông hướng ngược chiều.