Thanh niên đập xe chú bảo vệ vì va chạm ở quận 1 HCM

1 phut bốc đồng r chuẩn bị ngồi mà bốc mứt

Trời đụ csgt nó nhìn cái l*n gì vậy??!