Thanh niên giật đồ nhưng mất lái ngã nhào ra đường, cái kết sấp mặt khiến nhiều người xôn xao