Thanh niên hổ báo, say rượu, không đổi mũ bảo hiểm bị CSGT hốt xe bị trấn áp...

thế là đứng gây gổ rồi "đánh, xô" CSCĐ té ngã

ậy mà, anh DÂN quay phim vẫn nói được câu "CÔNG AN ĐÁNH DÂN".

Vì sao thế, bởi vì trong tư duy của nhiều người Dân bây giờ rằng: "Công an cũng chỉ như DÂN" theo nghĩa CÀO BẰNG rằng, họ (Công an) chả khác DÂN chỗ nào, ngoại trừ bộ đồ. Từ đó dẫn đến việc coi thường PHÁP LUẬT, coi thường MỆNH LỆNH HÀNH CHÍNH.

Ở nước ngoài, người DÂN không được chạm tay vào bất kỳ "đồ vật, vị trí" nào trên người Sỹ quan mặc Cảnh phục hay Đeo thẻ, bất kỳ hành động nào như thế đều sẽ bị trấn áp... nếu Cảnh sát làm sai, người DÂN có quyền kiện ra TÒA và trong trường hợp Cảnh sát đó không đến dự phiên Tòa (không phải do đi làm nhiệm vụ) thì đương nhiên Tòa sẽ tuyên bố bên DÂN thắng... nhưng nếu người DÂN động tay, động chân với Cảnh sát thì sẽ chỉ bị phạt thêm thôi.

Đang tải dữ liệu...