Thanh niên max nhọ, đang tỏ tình thì cô giáo bắt gặp

Cô giáo tịch thu ngay gấu bông cùng hoa rồi yêu cầu nam sinh lên ngay phòng ban giám hiệu