Thanh niên nào chuẩn bị đi khám nghĩa vụ quân sự nên xem nhé

Ntn bảo sao nhiều thằng tự nguyện đăng kí đi NVQS