Thanh niên ngang nhiên chôm máy cắt sắt khiến nhiều người không kịp trở tay.

Đang tải dữ liệu...