Thanh niên ngáo đá ở tiền giang cầm hung k.h,í chạy vòng bị công an lực lượng chức năng bắn pháo chế ngự