Thanh niên phịch bạn gái đến có thai rồi bỏ rơi

Giờ kêu không làm gì :( Con mày mày không thương thì nghiệp bao giờ mới hết !!!

Kinh nghiệm rút ra : chưa cưới chưa cho chịch nhé các bạn =))