Thanh niên sàm sỡ nữ sinh tại cổng trường

Vãi cái thằng biến thái, thằng này mà điều tra là bị đi tù vì sàm sỡ trẻ vị thành niên.