Thanh niên trông net bị phang chai vào đầu

Thằng áo đen nợ tiền, nên quán không mở máy.

Đang tải dữ liệu...