Thật ấn tượng Bài học rút ra là ông nào ăn vụng thì qua zalo hoặc gì đó bảo mật hơn nhé

Hội chị em có tâm nhất quả đất :)) Các ông cẩn thận chị em mà đoàn kết thì có mà bới bèo ra bọ :))