Thấy bảo dám nói các anh là bộ đội 1/2 mùa nên bị ăn đập sml..!!