Thấy cái chân , vớt luôn cái mỏ không ? Ừ nó đó , đai đen nhất đẳng đấy